×
  • 0098 930 666 1020

فندق 24

فندق پتروشيمي تبریز

تبريز، بلوار استاد شهريار، مجتمع رفاهی پتروشیمی تبریز

www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
www.fendeq24.com
  • عدد الطوابق

    ---

  • عدد الغرف

    ---

  • عدد السرير

    ---

وصف الفندق

www.fendeq24.com